Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazılı Soruları Ders Planları Zümreler Egzersizler Ders Sunumları Akıllı Tahta Sunuları Dosya İndir Türkçe Dersi
.:: 9 Türk Edebiyatı ::.
 9 Türk Edebiyatı 
Konu Başlıkları
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)
Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
Şiir Dili ve İmge
Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri
Türk Edebiyatının Dönemleri
Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi
Anlatmaya Bağlı Metinlerle Göstermeye Bağlı Metinler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Sanatsal (Edebi) Metinlerle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar
Şiirde Ahengi Sağlayan Unsurlar - Kafiye, Redif ve Kafiye Düzeni


Son Eklenen Dosyalar