Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazılı Soruları Ders Planları Zümreler Egzersizler Ders Sunumları Akıllı Tahta Sunuları Dosya İndir Türkçe Dersi
.:: 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları -Test-2 ::.
12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları -Test-2
 
 

 

 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları -Test-2
 

2012-2013 EÐİTİM-ÖÐRETİM YILI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARININ CEVAP ANAHTARIDIR

Adı ve Soyadı:                                                            -A-

Sınıfı ve Numarası:  


1-

- İlk eserim "Örümcek Ağı" idi. Hatta Paris'e gitmeden önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde "Kaldırımlar"ı yazdım.

- Siz zaten "Kaldırımlar" şairi olarak tanındınız.

- Bu tanımlamayı sürekli kullanırlar. Oysa "Kaldırımlar Şairi" olmaktan ziyade "Çile" şairi olmayı tercih ederim.

Yukarıdaki görüşme aşağıdaki şairlerden hangisi yapılmış olabilir?

A- Fazıl Hüsnü Dağlarca

B- Faruk Nafiz Çamlıbel

C- Orhan Veli Kanık

D- Orhan Seyfi Orhon

E- Necip Fazıl Kısakürek

 

2- Yedi Meşaleciler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Beş Hececiler'e tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

B- Temel iddiaları sanatı ön planda tutmak ve taklitten kaçınmak, canlı ve içten olmaktır.

C- Topluluğun ömrü boyunca şiir yazmayı sürdüren sanatçılarından birisi Kenan Hulusi Koray'dır.

D- Topluluğu oluşturan genç sanatçıların altısı şair, birisi öykü yazardır.

 E- 1928'de ortaya çıkan topluluk uzun süreli olmamış ve kısa sürede dağılmıştır.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler arasında yer almaz?

A- Yaşar Nabi Nayır

B- Ziya Osman Saba

C- Vasfi Mahir Kocatürk

D- Sabri Esat Siyavuşgil

E- Melih Cevdet Anday

 

4- Cumhuriyet dönemi edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Aruz ölçüsü hiç kullanılmamıştır.

B- Dil oldukça sadedir.

C- Konular çoğunlukla Anadolu'dan seçilmiştir.

D- Şiirlerde çoğunlukla hece ölçüsü kullanılmıştır.

E- Serbest şiir tarzı gelişmeye başlamıştır.

 

5- Aşağıdakilerin hangisinde sembolizm akımının etkisinden söz edilmez?

A- Ahmet Haşim

B- Cenap Şehabettin

C- Nazım Hikmet Ran

D- Ahmet Hamdi Tanpınar

E- Ahmet Muhip Dıranas

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A- Milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir.

B- Süslü bir dil kullanmışlardır.

C- Milli kaynaklardan beslenmişlerdir.

D- Yabancı dillerin dil kurallarını dikkate almamışlardır.

E- Halk arasından seçilmiş sıradan insanları anlatmışladır.

 

7- Toplumcu gerçekçilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Toplumsal çatışmanın insan üzerindeki etkisini yansıtmışlardır.

B- Özellikle şiir, hikâye ve roman türlerinde başarılı olmuşlardır.

C- Daha çok sosyal olayları, gelenek ve görenekleri ele almışlardır.

D- Toplumunun dini inançlarına ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.

E- Ülkenin sorunlarını toplumcu bakış açısıyla yansıtmaya çalışmışlardır.

 

8- İlk şiir kitabı olan ... yayınlandığında Ahmet Haşim, Yakup Kadri gibi devrin ünlü sanatçılarında umulmadık övgüler alan şair, zamanla kendine özgü bir şiir evreni oluşturmuştur. Öyle ki ... şiiri deyince akla ölçüsüz, seyrek uyaklı, uzun dizelerin ardından gittikçe kısalan kısa dize kümelerinin geldiği bir şiir gelmeye başlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A- Yarenlik - Rıfat Ilgaz

B- 835 Satır - Nazım Hikmet

C- Han Duvarları - Faruk Nafiz Çamlıbel

D- Hüzün ve Tesadüf - Mustafa Kutlu

E- Çile - Necip Fazıl Kısakürek

 

9- Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A- Bir Adam Yaratmak - Necip Fazıl Kısakürek

B- Gölgeler - Fazıl Hüsnü Dağlarca

C- Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

D- Memleketimden İnsan Manzaraları - Nazım Hikmet

E- Ömrümde Sükut - Ahmet Muhip Dıranas

 

10- Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünün özelliklerinden değildir?

A- Yaşanmakta olanı değil yaşanmışı konu alması.

B- Gerçekçi ve yalın bir anlatımla anlatılması.

C- Gezilen, görülen yerlerin öznel şekilde aktarılması.

D- Günlük, öz yaşam öyküsü (otobiyografi), gezi yazısı gibi türlerle benzerlik göstermesi.

E- Belge niteliği taşıması.

 

11- Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A- Makale türünde bilgiler tutarlı olmalıdır.

B- Fıkra günlük olayla ilgili değil, bilimsel bir konuyla ilgili yazılmalıdır.

C- Deneme yazarı, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar.

D- Deneme türünün edebiyatımızda önemli kişilerinden biri Sebahattin Eyüpoğlu'dur.

E- Cumhuriyet döneminde öğretici metinlerin dili anlaşılır olmuştur.

 

12- Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi doğrudur?

A- Makale türü edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girmiştir.

B- Cumhuriyet döneminde aruz ölçüsünü kullanan sanatçılar artmıştır.

C- Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında öğretici metinlerde Atatürk ilkeleri sık sık anlatılmıştır.

D- Cumhuriyet döneminde hatıra, deneme, makale gibi yazı türleri kullanılmamıştır.

E- Öğretici metinlerin yazılış amacı okuyucuda estetik zevk uyandırmaktır.

 

13- Aşağıdaki topluluklardan hangisi Cumhuriyet döneminde değildir?

A- Hisarcılar

B- Yedi Meşaleciler

C- Maviciler

D- Yeni Lisancılar

E- Toplumcu Gerçekçiler

 

 

14-

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir...

Yukarıdaki dörtlük hangi edebi topluluğun şiir anlayışına uygundur?

A- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler

B- Toplumcu Gerçekçiler

C- Fecr-i Âticiler

D- Birinci Yeniciler

E- Yedi Meşaleciler

 

15-

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek olup çakan, sel olup coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır...

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Hece ölçüsü ile yazılmıştır.

B- Kafiye düzeni aaab'dir

C- Yarım kafiye kullanılmıştır.

D- Epik bir şiirden alınmış bir dörtlüktür.

E- Anlaşılır bir dille yazılmamıştır.

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?

A- Cemal Süreya

B- Tevfik Fikret

C- Reşat Nuri Güntekin

D- Necip Fazıl Kısakürek

E- Peyami Safa

 

17- Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biridir?

A- Şiirlerinde yerli ve mahalli unsurlara yer vermemiştir.

B- Ölçü ve kafiyeye dikkat etmişlerdir.

C- Şiirlerinde politik söylemler geliştirmişlerdir.

D- Realizm akımının etkisinde kalmışlardır.

E- Tanzimat'ın ilk yıllarında önemli temsilcileri olmuştur.

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Garip akımına bağlı sanatçılar için söylenemez?

A- Halktan kopuk, soyut bir şiir akımı oluşturmuşlardır.

B- Toplumsal aksaklıkları şiir yoluyla eleştirmişlerdir.

C- Şiirlerinde söz oyunlarına gösterişli sözlere pek yer vermemişlerdir.

D- Ölçüyü bırakarak serbest tarzda şiirler yazdılar.

E- Halktan kişileri, sokaktaki sıradan insanları şiire aktardılar.

 

19- Aşağıdaki yazar-edebi topluluk eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A- Ahmet Muhip Dıranas- Öz Şiir Anlayışı

B- Sebahattin Ali- Toplumcu Gerçekçi

C- Melih Cevdet Anday - Birinci Yeni

D- Orhan Veli - Beş Hececiler

E- Kenan Hulusi Koray - Yedi Meşaleci

 

20-

I. Büyük Doğu dergisi, Necip Fazıl tarafından çıkarılmıştır.

II. Yedi Meşaleciler, Servetifünun dergisinde yazılarını yazmışlardır.

III. Kültür Haftası, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler Milli Edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairler tarafından yayın organı olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A- I                   B- I. ve II.          C- II.  ve III.

            D- I. ve III.         E- Hepsi

 

 

-A-

1

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

6

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

7

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

8

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

9

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

11

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

12

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

13

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

14

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

15

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

16

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

18

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

19

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

20

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

           

ZÜMRE ÖÐRETMENLERİ

 

 Dosyayı Ekleyen Aziz Belen / Dosya 33044 Tıklandı

 


YORUMLAR

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları -Test-2
Gvenlik Kodu ASYHR9  
Gvenlik Kodunu Yaz
Not: Bo alan brakmaynz.
 
Yorumlayan:OÐUZ CANBOLAT  tarih:12-01-14
 melih cevdet 1.yenicilerdendir.
 

Yorumlayan:Admin  tarih:12-01-14
 Alper gündoğan, İlginizden dolayı teşekkür ederim. Gözden kaçmış. Düzeltildi.
 

Yorumlayan:Alper gündoğan  tarih:12-01-14
 19. sorunun cevabı yanlış verilmiş. Cevap E olmalı Orhan Veli Beş Hececilerden değildir garip akımının bir üyesidir.
 

Yorumlayan:admin  tarih:06-01-14
 Cevap anahtarı var. Dosyayı bilgisayarınıza indirin.
 

Yorumlayan:fatma kaplan  tarih:05-01-14
 cevapları istiyorum
 

Yorumlayan:betül   tarih:05-01-14
 CEVAPLARI DA VERSENİZ ÇOK İYİ OLUR :D
 

Yorumlayan:ayşe  tarih:03-01-14
 CEVAPLARI İSTİYORUM