Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazılı Soruları Ders Planları Zümreler Egzersizler Ders Sunumları Akıllı Tahta Sunuları Dosya İndir Türkçe Dersi
.:: 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak Sınav) -Test ::.
12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak Sınav) -Test
 
 

 

 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak Sınav) -Test
 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI .........................LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARIDIR

-A-

Adı ve Soyadı:                                                           

Sınıfı ve Numarası:  


1- "Yaşamın kıyısında durmuşum, içine girmeye cesaretim yok, büsbütün dışında kalmak istediğimde de kanamış tırnaklarıyla beni önüne katıp zamana mahkum etmekte."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tamlayan eki eksikliği     B- Yüklem eksikliği

C- Nesne eksikliği                D- Özne eksikliği

                  E- Dolaylı tümleç eksikliği

 

2-

Gittiğin günden beri akla karayı seçemez oldum.

Yokluğundan çiçekler gülmez, ağaçlar ağlamaz oldu.

Yukarıdaki dizelerdeki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A- Teşbih - Mübalağa                B- Tezat - Teşhis

C- Tariz - Tevriye                       D- Hüsnü Talil

                       E- Tekrir - Teşhis

3-  Dünyada ilk roman örneğini vermiştir. Bu sanatçı kimdir?

A- Cervantes    B- Racine    C- Moliere

          D  Corneille                            E- Balzac 

 

4-

     I. Grup                          II. Grup                         

I.   İlk edebi roman        Araba Sevdası

II.  İlk realist roman        Taşşuk-ı Talat ve Fıtnat

III. İlk köy romanı          Cezmi

IV. İlk yerli roman          Karabibik

V. İlk tarihi roman

 

Yukarıda I. grupta verilenlerle II. grupta verilenler eşlenirse hangisi dışta kalır.

A- V     B- IV     C- III     D- II      E- I

 

5-

I. Tamamen hayal ürünü yazılardır.

II. Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır.

III. Konuyla ilgisi olmayan kalıplaşmış sözler ve tekerlemeler vardır.

IV. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

Yukarıda özellikleri verilen yazı türü hangisidir?

A- Roman         B- Fabl                         C- Öykü

              D- Tiyatro           E- Masal

 

6- Aşağıdakilerden hangisi ilahi (hakim) bakış açısıyla verilmiştir.

A- Masadan kalktı. Ali, pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tespih ağacına baktı.

B- Başhekim işitmiş geldi, baktı. Başhekim babamın yoğun dostlarından olduğu için tanışırız.

C- El sallamak, güle güle diye bağırmak istedi. Bahtınız açık olsun, demek isterdi hep.

D- Bir atlayışla soluğu kapının önünde aldım. eşiği atlayıp geçtim.

E- Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?

A) Söyledikleri bence doğru değildir.

B) Eskiden bu tarlalar oldukça verimsizdi.

C) Kâğıt mendille çocuğun burnunu sildi.

D) Geçmiş günlerin tatlı hatırasıyla avundu.

E) İnsanların bütün sıkıntısı paraydı.

 

8- Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?

A- Düşlerimde bir güzel

     Bakışı ayva çürüğü

B- Tam otların sarardığı zamanlar

     Yere yüzü koyun uzanıyorum

C- Asılı salkımlardır çocuklar

     Anaların uzun eteklerinde

D- Acılarım, acılarım benim

    Çiçeğe durmuş badem ağacı

E- Saçları uçuşuyor rüzgarda

    Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor.

 

9- "Çocuğun birine sormuşlar:

-Ne olacaksın?

-Adam olacağım demiş."

Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A- Benzetme     B- Mecâz-ı Mürsel       C- Kinaye

        D- Tenasüp         E- Hüsnü Talil

 

10- Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden birisi değildir?

A- Olayların belli bir zaman bağlanmaması

B- Miş'li geçmiş zaman kullanılması

C- Belli bir yazanının bulunmaması

D- Dini inançlarla milli duyguları işlemesi

E- Eğitici nitelik taşıması

 

11- "Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. öyküleri biçim, teknik, dil ve anlatım bakımından "olay öykücülüğünden" ayrılır. Olay öykücülüğünü yaygınlaştırmaya çalışan ... etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan ... Cumhuriyet döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir. "

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Gustave Flaubert'den - Ömer Seyfettin

B- Anton Çehov'dan - Sebahattin Ali

C- Franz Kafka'dan - Memduh Şevket Esendal

D- Alphonse Daudet'den - Haldun Taner

E- Guy De Maupassant'dan - Sait Faik Abasıyanık

 

Nerdeyse gün doğacaktı

Herkes gibi kalkacaktınız

Belki daha uykunuz da vardı

Geceniz geliyor aklıma

Kükürt rengindeki ağzı gecenin

12. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi      B) Ulama

C) Ünlü daralması   D) Ünsüz benzeşmesi

                E) Kaynaştırma

 

13- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A- İlahi bakış açısında anlatıcı, olaylar karşısında sessiz kalır, nesnel bir üslupla olay örgüsünü okuyucuya aktarır.

B- Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazarın en önemli iki amacı açıklayıcı olma ve bilgi vermektir.

C- Toplumcu gerçekçiler Mayakovski'den etkilenmiştir.

D- Fablların sonunda her zaman iyiler kazanır.

E- "İyelik ekleri aitlik bildirir." cümlesinde dil, dil ötesi işlevinde kullanılmıştır.

 

14- Aşağıdaki isimlerden hangisi hikâyeciliği ile ünlü yazarlarımız arasında değildir?

A- R. Mahmut Ekrem      B- Sait Faik Abasıyanık

C- Ömer Seyfettin           D- Memduh Şevket Esendal

                 E- Mustafa Kutlu

 

15- Aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı yazı türü değildir?

A- Anı            B- Otobiyografi                C- Röportaj

          D- Tiyatro                       E- Öykü

 

16-

I. Bu türün kurucusu Aisopos'tur.

II. Ahlaki öğüt verme amacı vardır.

III. Türk edebiyatında Orhan Veli bu türün çevirilerini yapmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A- Roman             B- Deneme               C- Fabl

         D- Hatıra             E- Masal

 

17- İnsanların duygu ve düşüncelerini anlatan, bilinçaltını inceleyen romanlardır. Edebiyatımızdaki Dokuzuncu Hariciye Koğuşu bu türün güzel örneklerindendir.

Yukarıda tanıtılan ve örneği verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tarihi roman          B- Macera romanı

C- Realist roman        D- Sosyal roman

                E- Psikolojik roman

 

18- "Edebiyatımızda romanlar konularına göre türlere

 

ayrılır. Ahmet Mithat'ın Hasan Mellah'ı macera romanı;

                                                I

Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'sı tarihi; Samipaşazâde'nin

                                     II

Sergüzeşt'i realist roman; Peyam Safa'nın Eylül'ü psikolojik

       III                                                              IV

roman; Namık Kemal'in Cezmi adlı eseriyle ilk tarihi romanı

                                          V

 yazılmıştır."

Yukarıda numaralanmış bölümlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A- V     B- IV     C- III     D- II      E- I

 

19- Günlük yaşamda her zaman karşılaşılmayan şaşırtıcı ve gizemli olayları konu edinir. Konu okuyucuyu şaşırtacak ve heyecanlandıracak şekilde gelişir. Kahramanlar güçlü, çevik ve zekidir. Define Adası ve Hasan Mellah bu türün en güzel örnekleridir."

Bu parçada tanıtılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Tezli roman                B- Macera romanı

C- Sosyal roman            D- Psikolojik roman

                     E- Realist roman

 

20- Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç.

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A- Ad cümlesidir.

B- Bileşik sözcük kullanılmıştır.

C- İsim-fiile yer verilmiştir.

D- Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

E- Bağlaç vardır.

 

 Dosyayı ekleyen Aziz Belen / Dosya 22159 Tıklandı.

 


YORUMLAR

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (Ortak Sınav) -Test
Güvenlik Kodu RW9JL0  
Güvenlik Kodunu Yaz
Not: Boş alan bırakmayınız.
 
Yorumlayan:Ali  tarih:05-01-16
 Cevapları Bulaniniz var mi
 

Yorumlayan:nur  tarih:02-01-16
 cevaplarınıda verin ama
 

Yorumlayan:merve  tarih:29-12-15
 neden cevapları yokkkkk.
 

Yorumlayan:ayşegül  tarih:02-01-15
 Cevaplari yok mu
 

Yorumlayan:esra elif   tarih:31-05-14
 Cevaplari lazim lütfen yardimci olun
 

Yorumlayan:selin   tarih:16-01-14
 nerede bunun cevapları ya ?
 

Yorumlayan:sinem  tarih:21-05-13
 yaaa çok güzel bir test olmuş ama keşkeee sonuçları da olsaydı yaaa
 

         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN